Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej
na koniec roku szkolnego 2015/2016

   Wymiar pracy bibliotekarza wynosił 15 godz. tygodniowo – 1/2 etatu. Zbiory biblioteczne były udostępniane codziennie od poniedziałku do piątku. Prace prowadzono w oparciu o roczny plan pracy. Biblioteka w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych współpracowała z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, świetlica szkolną.

    Przez cały rok szkolny dwie godziny przeznaczone były na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze klas: klasy IB oraz klasy IV.  13 godzin, które przeznaczono na prace biblioteczno-techniczne, ewidencjonowanie podręczników szkolnych oraz na kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów, podnoszenie kultury czytelniczej, były stanowczo niewystarczające w stosunku do potrzeb uczniów. Większość z tych godzin przeznaczono na prace techniczne, ewidencję podręczników szkolnych oraz ich udostępnianie.

     W roku szkolnym 2015/2016 zewidencjonowano w bibliotece 818 podręczników szkolnych na kwotę ( wg faktur) 9543,60. Biblioteka uczestniczy w programach wspierających rozwój czytelnictwa proponowanych przez MEN: w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń ” Gmina Nowy Dwór zgodnie z umową Nr 77/2015 z dnia 30. 09. 2015 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1300,00 złotych z wkładem własnym gminy 325,00 złotych.W ten sposób biblioteka szkolna wzbogaciła księgozbiór o nowe pozycje wydawnicze na kwotę 1625,00 złotych. Zakupiono 154 pozycji z uwzględnieniem zainteresowań czytelniczych najmłodszych czytelników z klas I – III oraz czytelników z klas IV-VI. Przygotowując się do zakupu książek pytaliśmy o marzenia naszych uczniów, co chcieliby „zobaczyć”, co chcieliby przeczytać w bibliotece. Na tej podstawie każda klasa ułożyła listę książek i wspólnie z wychowawcami oraz  nauczycielem języka polskiego oraz po konsultacji z Biblioteką Publiczną, ułożyliśmy listę zakupów, na której przeważały nowości wydawnicze. Pojawienie się nowych książek w bibliotece zaowocowało dużym zainteresowaniem uczniów klas I-III książką. Pozostałych chcemy w dalszym ciągu zachęcać i przekonywać, że czytanie jest również fajną zabawą. W związku z tym podjęliśmy prace nad kolejnym Programem MEN: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego umowa  została podpisana w maju 2016r.

    Dzięki zakupionym pozycjom z Programu „Książka naszych marzeń” czytelnicy poznali najnowszą literaturę, dzieci z grup „0” chętnie odwiedzały bibliotekę z rana  przed zajęciami, by sięgnąć po książkę w kolorowej oprawie graficznej. Należy podkreślić, że czytelnicy z klas I-III systematycznie korzystali z zasobów biblioteki, wśród tych klas nastąpił wzrost wypożyczeń o 65%,  w klasach IV-VI wzrost o 50%. Zwiększyło się zainteresowanie uczniów udziałem w konkursach o zasięgu szkolnym jak również wojewódzkim. Zacieśniła się współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji czytelniczej – mieszkańcy chętnie uczestniczyli w imprezach czytelniczych i brali w nich czynny udział.

Całość sprawozdania: w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Koniec roku

Do końca roku szkolnego pozostało: