Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MALI   PRZYRODNICY

 

Od lutego 2017r. w naszej szkole jest realizowany kolejny projekt ekologiczny dla uczniów klas  III  pod nazwą „Mali Przyrodnicy”. 
Koordynatorem projektu jest p. Marta Stasiulewicz.


Realizacja projektu ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz poziomu ich wiedzy z zakresu różnych form ochrony środowiska. Przyczyni się także do wzrostu indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu zadań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku oraz Urząd Gminy w Nowym Dworze.

Dotację przeznaczono na organizację wycieczek ekologicznych oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. tablicy interaktywnej.

Całkowity koszt podjętych działań wyniesie 17 320 zł, w tym dotacja 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 17 120 zł oraz wkład własny z Urzędu Gminy Nowy Dwór w wysokości 200 zł.

 

Zapraszamy do śledzenia działań podejmowanych w ramach projektu i do licznego udziału w konkursach przyrodniczych organizowanych podczas realizacji projektu, o których będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej szkoły i na facebooku.

„Formy ochrony przyrody”

7 marca odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji projektu finansowanego przez WFOŚiGW w Białymstoku. „Mali przyrodnicy” poznali dziś różne formy ochrony przyrody oglądając prezentację multimedialną na tablicy interaktywnej. Wyszukiwali także informacje o wybranych formach ochrony przyrody  spotykanych w parkach narodowych Podlasia. Praca z tablicą interaktywną umożliwiła dzieciom poglądowe doświadczenie nowej wiedzy a lekcja była o wiele atrakcyjniejsza niż z podręcznikiem czy ilustracją. Potrzebne informacje znajdowały na bieżąco w internecie. Wkrótce następne zajęcia!

Warsztaty z rodzicami
Tym razem „Mali przyrodnicy” z klasy III uczestniczyli w warsztatach wspólnie z rodzicami. Najpierw rodzice obejrzeli prezentację na tablicy interaktywnej o parkach narodowych i krajobrazowych na Podlasiu, aby zaczerpnąć inspirację do tworzenia plakatów. Następnie w grupach razem ze swoimi pociechami przystąpili do pracy. Każda grupa wylosowała sobie temat pracy i ze zgromadzonych materiałów wykonała plakat . Wystawa plakatów znajduje się na górnym korytarzu. Warsztaty zakończyły się wspólną zabawą sprawdzającą zdobytą wiedzę o ochronie przyrody na Podlasiu. Śmiechu było co nie miara, kiedy dzieci podpowiadały rodzicom w odpowiedziach  na pytania. Zapraszamy do oglądania wystawy plakatów i podziwiania efektów wspólnej pracy dzieci i rodziców! Serdeczne podziękowania rodzicom, którzy zechcieli poświęcić swój czas na zabawę z dziećmi!!!

Mali Przyrodnicy na tropie wiosny.

Mali Przyrodnicy z klasy III tym razem wybrali się na wycieczkę w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. W parku znaleźliśmy stokrotki, kiełkujące siewki klonów oraz biedronkę wygrzewającą się w słońcu. Po drodze nad rzekę zaobserwowaliśmy bazie a także bujne pąki liściowe na drzewach. Z mostu patrzyliśmy, jak wartko płynie rzeka Biebrza. Niestety kaczeńców jeszcze nie było. W drodze powrotnej słuchaliśmy wesołych treli pierwszych wiosennych ptaków. W szkolnym ogródku podziwialiśmy krokusiki a nawet przyleciał jeden trzmiel. W budkach lęgowych wokół szkoły szpaki zakładają gniazda i nawołują się gwizdaniem. To była owocna wyprawa, podczas której przekonaliśmy się, że wiosna zbliża się dużymi krokami. Cieszymy się z tego.